Menu

Aukra kyrkjelyd

Vår Gud han er så fast ei borg...

Salmevandring frå faste til påske.

Salmekveld i Aukra kyrkjelydshus ved Robert Coates søndag 2. april kl. 19.00. Kom og syng både nye og gamle salmar for fastetid, Maria bodskapsdag, pasjons- og påsketid.

Go Back

Comment