Menu

Aukra kyrkjelyd

Verdas miljødag

Mandag 5. juni er dagen for Verdas Miljødag i regi av FN. Denne dagen vart oppretta av FN for å skape meir kunnskap og merksemd kring miljøspørsmål, og årets tema er å knytte menneske nærare naturen. Reis på tur, anten lengre eller kortare tur, eller nyt naturen i nærområda der de bur!

Om de er på sosiale media kan de dele bilde av noko som er spesielt for dykk og tagge bileta med #WorldEnvironmentDay or #WithNature, og tagg gjerne og bileta med #GrønKyrkjelyd og #AukraKyrkjelyd! http://worldenvironmentday.global/how-celebrate/picture-all-places-matter

Go Back

Comment