Menu

Aukra kyrkjelyd

Gudstenester

Søndag 3. mars, Fastelavenssøndag
Kl 11.00 Gudsteneste i Aukra kyrkje


Tysdag 5. februar
Kl 10.30 Kvardagsmesse i Aukra kyrkje

Søndag 17. mars, 2. søndag i Fastetida
Kl 11.00 Gudsteneste i Aukra kyrkje

Søndag 24. mars, Maria bodskapsdag
Kl 11.00 Gudsteneste i Aukra kyrkje
Sang av Aukra barnegospel
Utdeling barnesalmebok til 9-åringar (3. klasse)

Søndag 7. april, 4. søndag i Fastetida
Kl 11.00 Gudsteneste i Aukra kyrkje

Søndag 14. april, Palmesøndag
Kl 19.00 Kyrkjekonsert i Aukra kyrkje

 

Trusopplæring

Torsdag 14. februar 2019, Babysong
Kurs i Babysong startar opp att den 14. februar
kl 11 i Kyrkjelydshuset. Meld dykk på her!

alt


 

VI ØNSKJER Å KOME I KONTAKT MED PERSONAR SOM ER INTERESSERT I Å HJELPE TIL MED VÅRT ARBEID RETTA MOT BARN OG UNGE I KYRKJELYDEN. DET VERE SEG UNGDOMMAR ELLER GODT VAKSNE, OG MED LITE ELLER MYKJE ERFARING. VIKARIAT FOR DELTIDSSTILLING.

VI TRENG OGSÅ FLEIRE TIL DET FRIVILLIGE ARBEIDET I AUKRA KYRKJE TIL ULIKE ROLLER OG OPPGÅVER.

TA KONTAKT!

DIAKONI OG ymse

Tysdagskaffi
Kom innom kyrkjelydshuset til kaffi og vaflar
Tysdagar kl 11:30 - 13:30 på kvardagsveker.

VELKOMEN!

 

FELLES MØTEKALENDER, 1. HALVÅR 2019
Her er felles møtekalender for kyrkje og bedehus samt noko anna. Klikk her for å opne pdf-fila.

alt

 

Du kan alltid nå oss via kyrkjekontoret@aukra.kommune.no eller tlf 71171540
Sjå også under fanene tilsette og sokneråd for kontaktinformasjon direkte til stab og sokneråd i Aukra.


Opningstider for Kyrkjekontoret:
Mandag kl 10-12
Tysdag kl 12-14
Onsdag/Torsdag kl 10-12
Fredag stengt

 Vi er også til stades utanom oppsette tider. Er døra open, er de hjarteleg velkomen innom!