Menu

Aukra kyrkjelyd


 
Det er høve til å førehandsrøyste følgjande dato/stad:
Aukra kyrkje / KLH, søndag 25. august kl 12-15
Aukra omsorgssenter, måndag 2. september kl 11-13
Orten, tysdag 3. september kl 14.30-16.30
Julsundet skole, torsdag 5. september kl 16-19

Manntalsliste for Aukra sokn er lagd ut til gjennomsyn på kommunehuset.
 
Det er her lagd ut lenke til røystesetel for soknerådsvalet ved Kyrkjevalet i Aukra sokn. På valdagen, 9. september, er vallokale på gamle Riksfjord skole.

(klikk her)    VALLISTE / RØYSTESETEL  (klikk her)
Sjå også www.kirkevalget.no for nærare informasjon.

Kyrkjelyden i Aukra har gått inn på eit nytt misjonsprosjekt. Vi vil støtte Misjon Uten Grenser sitt arbeid i Moldova, nærmare bestemt i ein liten landsby som heiter Cantemir. Les meir om dette på infoskriv og på vår side om Misjonsprosjektet.
Sjå også nettsida https://www.misjonutengrenser.no/

I den anledning har vi også starta opp klesinnsamling til dette formålet. Sjå meir på infoplakat vi har laga til. Vi har også på gong ein Aksjon Skulesekk, sjå plakat her.

SISTE: Her er tekst og bileter frå tur til Moldova, mai 2019.


Gudstenester

Søndag 25. august, 11. søndag i treeinigstida
Kl 11.00 i Aukra kyrkje


Søndag 8. september, 13. søndag i treeinigstida
Kl 19.00 i Aukra kyrkje


Søndag 22. september, 15. søndag i treeinigstida
Kl 11.00 i Aukra kyrkje

​Dåp


Søndag 6. oktober, 17. søndag i treeinigstida
Kl 11.00 i Aukra kyrkje


Søndag 20. oktober, 19. søndag i treeinigstida
Kl 11.00 i Aukra kyrkje


Søndag 3. november, Allehelgensgudsteneste
Kl 19.00 i Aukra kyrkjeVi prøver stort sett å få til kyrkjekaffi etter kvar gudsteneste, og ofte også noko å bite ti. Velkomen!

Sjå full oversikt for datoar i 2019 her.

Trusopplæring
 

 

 

 
VI ØNSKJER Å KOME I KONTAKT MED PERSONAR SOM ER INTERESSERT I Å HJELPE TIL MED VÅRT ARBEID RETTA MOT BARN OG UNGE I KYRKJELYDEN. DET VERE SEG UNGDOMMAR ELLER GODT VAKSNE, OG MED LITE ELLER MYKJE ERFARING.

VI TRENG OGSÅ FLEIRE TIL Å HJELPE TIL ULIKE ROLLER OG OPPGÅVER I KYRKJA PÅ GUDSTENESTER.

TA KONTAKT MED OSS FOR EIN PRAT !

DIAKONI OG ymse

Tysdagskaffi
Kom innom kyrkjelydshuset til kaffi og vaflar
Tysdagar kl 11:30 - 13:30 på "kvardagsveker".

Det blir sett opp plakat ved veg når det er opent.

Sommaravvikling:
Vi har hatt sommarstengt, og også på grunn av anna arrangement i kyrkjelydshuset, blir Tysdagskaffi starta opp att den 20. august.
Velkomen!

 

 

 FELLES MØTEKALENDER, 1. HALVÅR 2019
Her er felles møtekalender for kyrkje og bedehus samt noko anna. Klikk her for å opne pdf-fila.

alt

 

Du kan alltid nå oss via kyrkjekontoret@aukra.kommune.no eller tlf 71171540
Sjå også under fanene tilsette og sokneråd for kontaktinformasjon direkte til stab og sokneråd i Aukra.


Opningstider for Kyrkjekontoret:
Mandag, onsdag, torsdag kl 10-12
Tysdag kl 12-14

 

Vi er nok også til stades utanom dei oppsette tidene, og er døra open, er de hjarteleg velkomen innom!