Aukra sokn

header photo

Sommarferie

22.06.17

Det er ferietid i Aukra sokn!

Kyrkjekontoret blir feriestengd i tida 1. juli til 30. juli, men Kyrkjeverja kan nåast på telefon 99250962 dersom det er noko som hastar! 

Soknepresten har ferie frå 10. juli til 6. august, og det er Stein Barlaup (10. juli til 23. juli) og Anne Marit Riste (23.juli til 6.august) som vikarierer i denne tida.

Kantor har ferie frå 10. juli til 29. juli

Kyrkjetenar har ferie frå 1. juli til 31. juli.

Trusopplærar har ferie frå 23. juni til 26. juli…

Read more

Verdas miljødag

31.05.17

Mandag 5. juni er dagen for Verdas Miljødag i regi av FN. Denne dagen vart oppretta av FN for å skape meir kunnskap og merksemd kring miljøspørsmål, og årets tema er å knytte menneske nærare naturen. Reis på tur, anten lengre eller kortare tur, eller nyt naturen i nærområda der de bur!

Om de er på sosiale media kan de dele bilde av noko som er spesielt for dykk og tagge bileta med #WorldEnvironmentDay or #WithNature, og tagg gjerne og bileta med #GrønKyrkjelyd og #AukraKyrkjelyd! …

Read more

Familiegudsteneste på Pinsedag

30.05.17

Søndag 4. juni kl. 11.00 feirar kyrkjelyden i Aukra Pinsedagsgudsteneste i Aukra kyrkje! Det blir song av Barnegospel og Søndagsskulen, og kyrkjekaffi med kake, is og kaffi! Jens Petter Kjøll vikarierer for Robert, og Pernille, Ingunn og Gunnar blir og med! Det blir samla inn offer til Misjonssambandet, og vi gler oss til å feira saman med deg!

 

Welcome to service in Aukra church sundag 4th of june at 11 am! The choir Barnegospel will be singing (age 4 to 11), and the Sundayschool (0…

Read more

View older posts »

Søndag 2. juli            Høgmesse med dåp i Aukra kyrkje kl. 11.00. Dåp. Vidar Halaas og Per Arne Løvold. Takkegåve til Kyrkjebladet.

Tysdag 4. juli                         Kafe i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30. Vaflar og kaffi.

Tysdag 11. juli                  Kafe i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30. Vaflar og kaffi.

Søndag 16. juli       Kveldsgudsteneste i Aukra kyrkje kl. 19.00. Kaja Austad og Per Arne Løvold. Takkegåve til Normisjon.

Tysdag 18. juli                        Kafe i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30. Vaflar og kaffi.

Tysdag 25. juli                        Kafe i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30. Vaflar og kaffi.

Søndag 30. juli              Høgmesse med dåp  i Aukra kyrkje kl. 11.00. Anne Marit Riste og Robert Coates. Takkegåve til Menighetsfakultetet.

Tysdag 1. august                 Kafe i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30. Vaflar og kaffi.

Tysdag 8. august                 Kafe i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30. Vaflar og kaffi.

Søndag 13. august             Høgmesse i Aukra kyrkje kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Takkegåve til Misjonsprosjektet til Kyrkjelyden.

Tysdag 15. august                 Kafe i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30. Vaflar og kaffi. 

Søndag 27. august Friluftsgudsteneste i Aukraskogen kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Takkegåve til Kyrkjebladet.

Tysdag 22. august             Kafe i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30. Vaflar og kaffi.

Tysdag 29. august             Kafe i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30. Vaflar og kaffi.

Tysdag 5. september          Kvardagmesse i Aukra kyrkje kl. 10.30. Vaflar og kaffi i Kyrkjelydshuset.

Søndag 10. september Prestentasjonsgudsteneste for konfirmantane i Aukra kyrkje kl. 19.00 Kristian Finn Risung og Robert Coates.  Takkegåve til Trusopplæring.