Menu

Aukra kyrkjelyd

diakoni

Feil i utsending, nytt brev kommer!

Misjonsprosjekt

Billettar

Minnegudstenste 1. november kl 19.00

Kyrkjelydshuset er ope frå kl. 17.00                          med kaffe og vaflar

Allehelgenskonsert 30. oktober kl 19.00

 

Grunna korona og smittevernsveilederen må vi halde oversikt over deltakarar samt begrense antall personar i kyrkja. Ved stor pågang vil det ved enkelte høve sett vi opp ekstra gudstenester eller konsertar.

gudstenesteplan for 2. halvåret

18. oktober - Julsundet - skal vere på Mevoldtunet.

 

Endringer kan forekome......

Diakoni og ymse

Varmt i koppen, varm i kroppen - på kyrkjelydshuset er det råd for det meste.
Ingen vits i å site heime eller gå ute å fryse

Kom innom kyrkjelydshuset til kaffi og vaflar

Vi spanderar!
Kvar tysdag frå kl 11:30 - 13:30. 

Det blir sett opp plakat ved vegen når det er opent.

 

 

 

GJe ei gåve


kontakt oss

Trusopplæring