Menu

Aukra kyrkjelyd

Endringer til gudstenesteplan for 2. halvåret:
Søndag 23. august gudsteneste med gullkonfirmantene og konfirmantpresentasjon (2021).
Konfirmantpresentasjon (2021) vert utsett inntil vidare - meir info kjem. Gullkonfirmantene skal delta.
Søndag 20. september - gudsteneste er flytta til kl 12 frå kl 11.

NB. ENDRINGER KAN FØREKOME!!!


NO ER KYRKJEBLADET HER!

Vi håpar at alle har fått kyrkjebladet i postkassa på Gossen og på Julsundet. (Det er fint om vi kan få melding frå dei som har ikkje fått slik at vi kan forbetra distribusjonen.).

VI har lagt ut fleire eks. her:
 

- Aukra kyrkjekontor
- Aukra kyrkje
- Bunnpris - Julsundet og Gossen
- Spar
- COOP-Ekstra
-Omsorgssenteret
-Biblioteket.

God sommarlesing!


Misjonsprosjekt

 


 

Diakoni og ymse

Varmt i koppen, varm i kroppen - på kyrkjelydshuset er det råd for det meste.
Ingen vits i å site heime eller gå ute å fryse

Kom innom kyrkjelydshuset til kaffi og vaflar

Vi spanderar!
Kvar tysdag frå kl 11:30 - 13:30. 

Det blir sett opp plakat ved vegen når det er opent.

 

 

 

Trusopplæring

kontakt oss

i sorg og glede

Du kan alltid nå oss via kyrkjekontoret@aukra.kommune.no eller tlf 71171540
Sjå også under fanene tilsette og sokneråd for kontaktinformasjon direkte til stab og sokneråd i Aukra.


Opningstider for Kyrkjekontoret:
Mandag - fredag  kl 10-14

 

Vi er nok også til stades utanom dei oppsette tidene, og er døra open, er de hjarteleg velkomen innom!