Aukra sokn

// den norske kyrkja

header photo

Vinterferie

Kyrkjekontoret i Aukra er ope i vinterferien, men til litt reduserte opningstider enn elles. Om det ikkje er svar på e-post eller på telefonen til kyrkjekontoret kan de ringe oss på mobilane, sjå under fanen tilsette. Soknepresten har ferie i vinterferien, men alle elles er på arbeid.

Nyhetsbrev fra Kamerun

Kyrkjelyden i soknet samlar inn midlar til misjonsprosjektet "Kyrkjetak i Kamerun", som er eitt av misjonsprosjekta til NMS i Afrika. Les meir under fanen "misjon", og gje gjerne ei gåve til arbeidet!

Leige av Kyrkjelydshuset

Det er mogleg å leie Kyrkjelydshuset til større selskap, samlingar, møte og kurs året gjennom, etter avtale med Soknerådet. Kontakt oss for leige!

Utlysing av vikariat som kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar

Aukra kyrkjelege fellesråd har ledig vikariat som Kyrkjetenar/ Kyrkjegardsarbeidar i 80 % stilling frå 1. mars 2018 til 1. mars 2019. Søknadsfrist 15. februar. Sjå under fanen ledige stillingar.

Søndag 4. mars        3.søndag i fastetida           Høgmesse i Aukra kyrkje kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates.

Torsdag 8. mars         Barnegospel i kl. 18.00

Søndag 18. mars Marimesse-høgmesse med utdeling av salmebok til 9-åringane

Tysdag 20. mars Fasteaksjonen 2018          kl. 17.00-20.00/21.00.

Torsdag 22. mars                                 Påska i ord og tonar kl. 18.00 på Betania.

Torsdag 22. mars Påskefest for Barnegospel kl. 18.00 i Kyrkjelydshuset 

Søndag 25. mars  Konsert på Palmesøndag kl. 19.00 i Aukra kyrkje.

Søndag 29. mars Skjærtorsdagsgudsteneste på Aukraheimen                kl. 17.00.

Fredag 30.mars  Langfredagsgudsteneste i Aukra kyrkje kl. 11.00.

Laurdag 31. mars Påskenattsgudsteneste kl. 22.00 i Aukra kyrkje 

Søndag 1. april   Påskedagsgudsteneste i Aukra kyrkje kl. 11.00.

Søndag 15. april Samtalegudsteneste i Aukra kyrkje kl. 11.00.  

Søndag 28. april Konfirmasjonsgudsteneste i Aukra kyrkje kl. 12.00.

Søndag 29. april 5.søndag i påsketida - høgmesse i Aukra kyrkje kl. 11.00.

Søndag 5. mai   Konfirmasjonsgudsteneste i Aukra kyrkje kl. 12.00

Torsdag 10. mai Helgemesse kl. 11.00 i Aukra kyrkje

Torsdag 17. mai Nasjonaldagsgudsteneste i Aukra kyrkje kl. 10.00

Søndag 20. mai Pinsegudsteneste i Aukra kyrkje kl. 11.00.