Menu

Aukra kyrkjelyd

Vi har fått nytt telefonnummer!   468 40 719 måndag -fredag  kl 10-14 

 

Aukra kyrkje

kvardagsmesse

julsundet

PÅMELDINGSFRIST 27. september* sms: 468 39 470

 


siste nytt FRA CANtEMIR


bilete frå Undretur 2021

Frå bispevisitas 6. juni 2021

Ny soknerådsleiar

Eva-Beate Opskar Nybø overtek rolla som soknerådsleiar.

Me takkar Svein Løwe for flott innsats over fleire år. 

Barnegospel