Menu

Aukra kyrkjelyd

 

RESTRIKSJONAR FOR SMITTEAVGRENSING - GRAVFERD
I samråd med kommunelegen i Aukra, er det begrensa til maks 25 stk som kan vere med i Aukra kyrkje samstudes.

GRAVFERD - ENDRING AV ANTALL SOM KAN VERE I KYRKJA SAMSTUNDES
Vi har teke ei runde med kommunelegen, kollegar og andre kyrkjer i bispedømmet og frå i dag (27. mars) skal det ikkje vere meir enn 25 stk i Aukra kyrkja samstundes.   Dette inkluderer dei som er på jobb/oppdrag i samband med gravferd t.d. kyrkjetilsette, gravferdsbyrå, solistar mm.
Vi vil gjere alle merksam på at galleriet er stengd for alle utanom organisten og dei som skal ta evt. opptak.

 No er avstanden endra frå 1m til 2m.
NB. dei som er forkjøla, hoster og elles med luftvegsinfeksjonar skal halde seg unna slike samlinger.
Tusen takk for at du respektere dette.
Ta gjerne kontakt med kyrkjekontoret om du lurer på noko Tlf: 71171540, kyrkjekontoret@aukra.kommune.no

 

HER ER EIN FILM FOR UNGANE:

 

 

 

Misjonsprosjekt

 


 

Fasteaksjonen 2020

Oppfordring frå trusopplærar

TRYKK HER FOR Å GJE DITT BIDRAG

 

NO KAN DU BRUKE VIPPS TIL Å SENDE PENGEGÅVER TIL KYRKJEBLADET: 599083 - merk kyrkjebladet 2020. Tusen takk!

 

 

 

Diakoni og ymse

Varmt i koppen, varm i kroppen - på kyrkjelydshuset er det råd for det meste.
Ingen vits i å site heime eller gå ute å fryse

Kom innom kyrkjelydshuset til kaffi og vaflar

Vi spanderar!
Kvar tysdag frå kl 11:30 - 13:30. 

Det blir sett opp plakat ved vegen når det er opent.

 

 

 

Trusopplæring

kontakt oss

i sorg og glede

Du kan alltid nå oss via kyrkjekontoret@aukra.kommune.no eller tlf 71171540
Sjå også under fanene tilsette og sokneråd for kontaktinformasjon direkte til stab og sokneråd i Aukra.


Opningstider for Kyrkjekontoret:
Mandag - fredag  kl 10-14

 

Vi er nok også til stades utanom dei oppsette tidene, og er døra open, er de hjarteleg velkomen innom!