Menu

Aukra kyrkjelyd

Vi har fått nytt telefonnummer!   468 40 719 måndag -fredag  kl 10-14 

 

Frivillighetens år!

12. juni feirar den norske kyrkje "vår dag" Bli med til Røbekk kyrkje kor vi saman kan delta på konsert og grilling. Hugs å  ta med eigen stol :)

 

 

bilete frå Undretur 2021

siste nytt FRA CANtEMIR


Frå bispevisitas 6. juni 2021

Ny soknerådsleiar

Eva-Beate Opskar Nybø overtek rolla som soknerådsleiar.

Me takkar Svein Løwe for flott innsats over fleire år.