Aukra sokn

header photo

Utlysing av vikariat som kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar

Aukra kyrkjelege fellesråd har ledig vikariat som Kyrkjetenar/Kyrkjegardsarbeidar i 80 % stilling frå 1. mars 2017 til 1.mars 2018. Søknadsfrist 15. februar. Sjå under fanen ledige stillingar.

Torsdag 18. januar  Barnegospel i Kyrkjelydshuset kl. 18.00

Tysdag 23. januar                  Kafe med vaflar og kaffi i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30.

Torsdag 25. januar            Kurs i Babysong i Kyrkjelydshuset kl. 11.00    2. samling.

Søndag 28. januar Såmannssøndag i Aukra kyrkje kl. 11.00  Utdeling av bok til 5. klassingar "Den store reisa". Kristian Finn Risung og Peggy Jenset. Takkegåve til Bibelselskapet.

Torsdag 1. februar           Kurs i Babysong i Kyrkjelydshuset kl. 11.00.    3. samling.

Torsdag 8. februar                Kurs i Babysong i Kyrkjelydshuset kl. 11.00.      4. samling.

Søndag 11. februar   Fastelavnssøndag i Aukra kyrkje kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Takkegåve til Søndagsskulen i Romsdal.

Torsdag 15.februar         Kurs i Babysong i Kyrkjelydshuset kl. 11.00.    5. samling.

Torsdag 22. februar

 Kurs i Babysong i Kyrkjelydshuset kl. 11.00.    6. samling. (mogleg haustferie og samling 1. mars i staden).