Aukra sokn

header photo

Påske i Aukra kyrkje

06.04.17

Velkomne til Påskegudstenester i Aukra kyrkje!

Palmesøndag kl. 11.00  Skjærtorsdag kl. 19.00    Langfredag kl. 11.00          Påskenatt kl. 22.00             Påskedag kl. 11.00

Read more

Vår Gud han er så fast ei borg...

28.03.17

Salmevandring frå faste til påske.

Salmekveld i Aukra kyrkjelydshus ved Robert Coates søndag 2. april kl. 19.00. Kom og syng både nye og gamle salmar for fastetid, Maria bodskapsdag, pasjons- og påsketid.

Fasteaksjonen 2017

20.03.17

Fasteaksjonen 2017 er reformasjonsmarkeringa sitt diakonale prosjekt. Saman med Kirkens Nødhjelp skal kyrkjelydar over hele landet å gjere reint vatn tilgjengeleg for flere. For det er vatnet som gjev liv til planter, dyr og menneske. I Aukra er konfirmantane bøssebærarar, og vitjar heimane på Gossen tysdag 4. april mellom kl. 17.00 og kl. 20.00 Ta godt mot dei!

Det er i år 50. gangen at kyrkjelydar over hele landet samlar inn penger til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Når dette 50-årsjub…

Read more

View older posts »

Tysdag 25. april Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30. Kristian Finn Risung og Robert Coates.

Tysdag 25. april                  Kafe med vaflar og kaffi i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30

Torsdag 27. april         Korøving for Barnegospel i Kyrkjelydshuset kl. 18.00

Torsdag 27. april Samtalegudsteneste i Aukra kyrkje kl. 19.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Takkegåve til KFUK-KFUM

Tysdag 2. mai                    Kafe med vaflar og kaffi i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30

Laurdag 6. mai Konfirmasjonsgudsteneste i Aukra kyrkje kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates.

Søndag 7. mai                     Høgmesse med dåp i Aukra kyrkje kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Takkegåve til Kyrkjetak i Kamerun. Årsmøte og kyrkjekaffi.

Søndag 7. mai Konfirmasjonsgudsteneste i Vågøy kyrkje kl. 11.00.

Tysdag 9. mai                   Kafe med vaflar og kaffi i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30.

Laurdag 13. mai Konfirmasjonsgudsteneste i Aukra kyrkje kl. 13.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Takkegåve til Trusopplæring i Kyrkjelyden.

Tysdag 16. mai Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30

Onsdag 17. mai  Nasjonaldagsgudsteneste i Vågøy kyrkje kl. 10.30.

Søndag 21. mai        Gudsteneste i Vågøy kl. 11.00.

Søndag 28. mai  Friluftsgudsteneste på Åndalssetra kl. 12.00. 

Tysdag 30. mai Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30

Søndag 5. juni Fellesgudsteneste for Fræna kl. 11.00. 

Tysdag 13. juni Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30