Menu

Aukra kyrkjelyd

Det er problem med utgåande samtaler frå kyrkjekontoret. Vi kan motta, men ikkje ringe ut. Gjeld kun fast-telefonar. Nytt nummer 468 40 719 kl 10-14 mån-fre

gudstenesteplan 2021

22. august er det gudsteneste i Aukra kyrkje kl 11.00 og på Julsundet kl 16.00. Det blir pølser til kyrkjekaffe!

siste nytt FRA CANDEMIR


KONFIRMASJOn

 18. OG 25. SEPTEMBER helsing   AUKRA SOKNERÅD

Frå bispevisitas 6. juni 2021

Ny soknerådsleiar

Eva-Beate Opskar Nybø overtek rolla som soknerådsleiar.

Me takkar Svein Løwe for flott innsats over fleire år. 

                    Diakoni og ymse

 

Varmt i koppen, varm i kroppen - på kyrkjelydshuset er det råd for det meste.
Ingen vits i å site heime eller gå ute å fryse

Kom innom kyrkjelydshuset til kaffi og vaflar. Vi spanderar!

frå og med 24. august 2021


Kvar tysdag frå kl 11:30 - 13:30. 
Det blir sett opp plakat ved vegen når det er ope.