Menu

Aukra kyrkjelyd

Heimesidene til Aukra kyrkjelyd er under arbeid, men du kan alltid nå oss via kyrkjekontoret@aukra.kommune.no eller tlf 71171540 (mandag stengt. Tirs-fre 10:00-12:00).   Sjå også under fanene tilsette og sokneråd for kontaktinformasjon direkte til stab og sokneråd i Aukra. 

Aukra sokne- og fellesråd søker kyrkjeverje/dagleg leiar i ei 80% stilling.

Vi søkjer ein person som er utadvent og kontaktskapande og som har erfaring i økonomi- og budsjettstyring. Du må ha hjarte for kyrkja og kyrkja si organisering og organisasjon. Som leiar i kyrkjelyden leier du fagfolk på kvar sitt felt i staben, og engasjerte frivillige i arbeid med gudstenester, samlinger, råd og utval.

Klikk inn på lenka. Les meir, og søk stillinga om du kan sjå for deg ei krevande og utviklande jobb i Aukra kyrkjelyd!

 

 

Kalender

 Tysdag 24. april Tysdagscafe i Kyrkjelydshuset kl. 11.30 - 13.30.

 Søndag 28. april Konfirmasjonsgudsteneste i Aukra kyrkje kl. 11.00.

Søndag 29. april 5.søndag i påsketida Høgmesse med dåp i Aukra kyrkje kl. 11.00.

Søndag 5. mai   Konfirmasjonsgudsteneste i Aukra kyrkje kl. 12.00

Torsdag 10. mai Høgmesse med dåp kl. 11.00 i Aukra kyrkje.

Torsdag 17. mai Nasjonaldagsgudsteneste i Aukra kyrkje kl. 10.00. 

Søndag 20. mai Pinsedagsgudsteneste i Aukra kyrkje kl. 11.00. Kyrkjekaffi.