Menu

Aukra kyrkjelyd

Trusopplæring


 

 

 

 
VI ØNSKJER Å KOME I KONTAKT MED PERSONAR SOM ER INTERESSERT I Å HJELPE TIL MED VÅRT ARBEID RETTA MOT BARN OG UNGE I KYRKJELYDEN. DET VERE SEG UNGDOMMAR ELLER GODT VAKSNE, OG MED LITE ELLER MYKJE ERFARING.

VI TRENG OGSÅ FLEIRE TIL Å HJELPE TIL ULIKE ROLLER OG OPPGÅVER I KYRKJA PÅ GUDSTENESTER.

TA KONTAKT MED OSS FOR EIN PRAT !

Kyrkjelyden i Aukra har gått inn på eit nytt misjonsprosjekt. Vi vil støtte Misjon Uten Grenser sitt arbeid i Moldova, nærmare bestemt i ein liten landsby som heiter Cantemir. Les meir om dette på infoskriv og på vår side om Misjonsprosjektet.
Sjå også nettsida https://www.misjonutengrenser.no/

I den anledning har vi også starta opp klesinnsamling til dette formålet. Sjå meir på infoplakat vi har laga til. Vi har også på gong ein Aksjon Skulesekk, sjå plakat her.

SISTE: Her er tekst og bileter frå tur til Moldova, mai 2019.


Gudstenester

 

Søndag 1. desember, 1. søndag i advent  kl.11.00 Lysvaken gudsteneste deltakelse frå borna som har overnatta i kyrkja.

Søndag 1. desember, Lysmesse                          kl 19.00 Konfirmantane deltek og innviar adventstida     

8. desember 2. søndag i advent                           kl 11.00     

15. desember  Gudsteneste på omsorgsenteret  kl 11.00     

15. desember Adventskonsert                             kl. 19.00

24. desember julaften                                           kl 14.45 og 16.00 i Aukra kyrkje

24. desember Julsundet skole                              kl 13.00   ved Kristian Finn Risung og Jens Olav Malmedal                                                                                  
Vi prøver stort sett å få til kyrkjekaffi etter kvar gudsteneste, og ofte også noko å bite ti. Velkomen!

Sjå full oversikt for datoar i 2019 her.

Trusopplæring


 

 

 

 
VI ØNSKJER Å KOME I KONTAKT MED PERSONAR SOM ER INTERESSERT I Å HJELPE TIL MED VÅRT ARBEID RETTA MOT BARN OG UNGE I KYRKJELYDEN. DET VERE SEG UNGDOMMAR ELLER GODT VAKSNE, OG MED LITE ELLER MYKJE ERFARING.

VI TRENG OGSÅ FLEIRE TIL Å HJELPE TIL ULIKE ROLLER OG OPPGÅVER I KYRKJA PÅ GUDSTENESTER.

TA KONTAKT MED OSS FOR EIN PRAT !

DIAKONI OG ymse

Tysdagskaffi
Kom innom kyrkjelydshuset til kaffi og vaflar
Tysdagar kl 11:30 - 13:30 på "kvardagsveker".

Det blir sett opp plakat ved veg når det er opent.

 

 

 

  

 

Du kan alltid nå oss via kyrkjekontoret@aukra.kommune.no eller tlf 71171540
Sjå også under fanene tilsette og sokneråd for kontaktinformasjon direkte til stab og sokneråd i Aukra.


Opningstider for Kyrkjekontoret:
Mandag, onsdag, torsdag kl 10-12
Tysdag kl 12-14

 

Vi er nok også til stades utanom dei oppsette tidene, og er døra open, er de hjarteleg velkomen innom!