Aukra sokn

header photo

Vaffelkafe

23.05.17

Velkomne til vaffelkafè i Kyrkjelydshuset frå 11.30 til 13.30 på tysdagar! Kafeen er flytta til møterommet grunna minnesamvær i hovudsalen tysdag 23. mai.

 

17. mai

11.05.17

Onsdag 17. mai feirar vi Nasjonaldagsgudsteneste i Aukra kyrkje kl. 10.00. Det blir kransepålegging utanfor kyrkja ca kl. 10.50, sånn at alle rekk å gå i toget etter gudstenesten. Takkegåve blir gjeve til KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid! Gratulerer med dagen og velkomne til kyrkja!

Samtaleteneste

08.05.17

Ønskjer du nokon å prate med? I Aukra sokn er det både prest, diakoniarbeidar og diakon å prate med og kanskje be saman med om noko i livet skulle bli vanskeleg. Du kan avtale samtale heime hos deg, eller  på kyrkjekontoret. Les meir her!

View older posts »

Torsdag 25. mai                Høgmesse på Helgetorsdag i Aukra kyrkje kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates Takkegåve til Familie og medier.

Søndag 28. mai  Friluftsgudsteneste på Åndalssetra kl. 12.00.

Tysdag 30. mai Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30

Tysdag 30. mai                   Kafe med vaflar og kaffi i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30.

Søndag 4. juni               Pinsedag i Aukra kyrkje kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Jens Petter Kjøll. Takkegåve til Misjonssambandet.

Søndag 4. juni Fellesgudsteneste for Fræna kl. 11.00. 

Tysdag 7. juni    Kvardagsmesse i Aukra kyrkje kl. 10.30. Kristian Finn Risung og Robert Coates.

Tysdag 7. juni                 Kafe med vaflar og kaffi i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30.

Tysdag 13. juni Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30

Søndag 18. juni                      MESSEFALL Friluftsgudstenesten i Aukraskogen blir utsett til  27. august kl. 11.00 grunna avskjedsgudstenesta til Sokneprest Stein Barlaup i Midsund.  

Tysdag 20. juni                 Kafe med vaflar og kaffi i Kyrkjelydshuset kl. 11.30-13.30.

Søndag 2. juli            Høgmesse i Aukra kyrkje kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Takkegåve til Kyrkjebladet.

Søndag 16. juli       Aposteldagen i Aukra kyrkje kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Takkegåve til Normisjon.

Søndag 30. juli              Høgmesse i Aukra kyrkje kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Takkegåve til Menighetsfakultetet.