Aukra sokn

header photo

Fastetid

20.02.17

Tysdag 28. februar kl. 16.00 inviterer Aukra sokneråd til Feitetysdag i Kyrkjelydshuset som ein del av førebuinga til fastetida. Det blir sal av rømmegraut og risengrynsgraut (kr. 75 for vaksne og gratis for born under 15 år), og ord for dagen kl. 17.00. Velkomne!

Utdeling av bibel til 11-åringane

15.02.17

Søndag 26. februar blir det utdeling av bibel til 11-åringane i Aukra i gudstenesten kl. 11.00! Alle som har blitt eller blir 11 år dette året blir inviterte til å få eigen bibel, og det er påmelding til utdelinga til trusopplærar Evy Marie Tofte via kyrkjekontoret. Meld deg på via kyrkjekontoret@aukra.kommune.no eller tlf 71171540 (man-fre 09.00 til 15.00).

 

Read more

Bibelkveld

03.02.17

Velkommen til Bibelkveld i Kyrkjelydshuset, søndag 12. 02.17 kl.19.00.

Vi samlar inn pengar til Biblar i sentral-Asia. Det blir: Song og musikk, Tale v. Harald Fylling, Mitt Bibelvers, Info om menighetane sine prosjekt, Kaffi og kake, tid til prat og sosialt! Velkommen!

Arr. Pinsemenigheten Klippen, Aukra Kristne senter, Aukra Kyrkje

 

Read more

View older posts »

      

Tysdag 21. februar              Kafe i Kyrkjelydshuset           kl. 11.30.

Torsdag 23. februar              Babysong i Kyrkjelydshuset  kl. 11.00.

Laurdag 25. februar       Andakt på Aukraheimen           kl. 17.00. 

Søndag 26. februar        Høgmesse på fastelavnssøndag i Aukra kyrkje kl. 11.00. Kode B og utdeling av biblar til 5. klasse. Vidar Halås og Robert Coates. Takkegåve til Kirkens Nødhjelp. Kyrkjekaffi. 

Søndag 26. februar         Songstund på Aukraheimen   kl. 13.30 v/ Elena Bytingsvik og prosjektkoret.

Tysdag 28. februar                  Kafe i Kyrkjelydshuset kl. 11.30

Søndag 5. mars      Gudsteneste i Vågøy kyrkje   kl. 11.00. Finn Ove Kaldhol og Anne Marie Sødal. Tårnagenthelg.

Tysdag 28. februar Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30

Torsdag 9. mars           Korøving for Barnegospel i Kyrkjelydshuset kl. 18.00

Tysdag 14. mars Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30

Søndag 19. mars    Gudsteneste i Vågøy kyrkje   kl. 11.00. Finn Ove Kaldhol.

Torsdag 23. mars       Korøving for Barnegospel i Kyrkja kl. 18.00

Tysdag 28. mars Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30

Søndag 2. april      Gudsteneste i Vågøy kyrkje    kl. 11.00. Kristian Finn Risung.

Torsdag 6. april           Korøving for Barnegospel i Kyrkjelydshuset kl. 18.00

Søndag 9. april       Gudsteneste i Vågøy kyrkje kl. 11.00. Maria Vassli Gjære. Palmesøndag.

Torsdag 13. april Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30

Torsdag 13. april           Gudsteneste i Vågøy kyrkje   kl. 19.00. Maria Vassli Gjære. Skjærtorsdag.

Søndag 23. april    Gudsteneste i Vågøy kyrkje kl. 18.00. Maria Vassli Gjære. Samtalegudsteneste med konfirmantane.

Søndag 25. april Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30

Torsdag 27. april         Korøving for Barnegospel i Kyrkjelydshuset kl. 18.00

Søndag 7. mai Konfirmasjonsgudsteneste i Vågøy kyrkje kl. 11.00. Maria Vassli Gjære.

Tysdag 16. mai Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30

Onsdag 17. mai  Nasjonaldagsgudsteneste i Vågøy kyrkje kl. 10.30.

Søndag 21. mai        Gudsteneste i Vågøy kl. 11.00. Maria Vassli Gjære.

Søndag 28. mai  Friluftsgudsteneste på Åndalssetra kl. 12.00. Maria Vassli Gjære.

Tysdag 30. mai Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30

Søndag 5. juni Fellesgudsteneste for Fræna kl. 11.00. Finn Ove Kaldhol.

Tysdag 13. juni Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30