Aukra sokn

header photo

Julegudstenester i Aukra kyrkje

Velkomne til julegudstenester i Aukra kyrkje 24. desember! Den første gudstenesten der Barnegospel deltek startar i år kl. 14.15 (tidl. kl.14.45) og den siste gudstenesten startar kl. 15.30 (tidl. kl. 16.00). Velkomne!

Festeavgift

Aukra kyrkjelege fellesråd har etter godkjenning frå Aukra kommune auka festeavgifta for graver på kyrkjegarden til kr. 100 i året etter 30 års fredningstid, mot kr. 50 som det var tidligare. Det blir sendt ut faktura for feste av grav kvart 10 år, neste fakturering er i februar neste år. Pengane som blir innkrevd går til stell og vedlikehald av kyrkjegarden. For spørsmål om feste, festeutløp og stell av grav, kontakt kyrkjekontoret.

Mandag 11. desember  "Julesongar og tekstlesingar" i Aukra kyrkje kl. 19.00. Aukra kammerkor v/dirigent Elena Bytingsvik, Sharleen Clapperton, Jasmine Zivic, Malin Solberg, Robert Coats og Kristian Finn Risung. Fri entre.        

Torsdag 14. desember Julevandring med julespel for heile familien. Oppmøte kl. 17.00 i Kyrkjelydshuset.

Fredag 15. desember Kyrkjebesøk for Blåklokka og Kvitveisen kl. 09.45.

Kyrkjebesøk for Skogstjerna og Røsslyngen kl. 10.30.

Laurdag 16. desember          Konsert med Aukra kammerkor på Aukraheimen kl. 17.30.

Søndag 17. desember  Adventsgudsteneste på Aukraheimen kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates.

Søndag 17. desember Adventskonsert i Aukra kyrkje kl. 19.00. Gossen Gospel Voices, Mini voices, iBand, Gossen musikkorps, utdrag frå Julespel. Kollekt til kyrkjemusikk

Tysdag 19. desember Kyrkjebesøk for Riksfjord barnehage, store barn, kl. 10.00

Kyrkjebesøk for Riksfjord barnehage, store barn, kl. 10.45.

Adventsgudsteneste for småskoletrinnet på Gossen barne- og ungdomsskule kl. 12.00

Torsdag 21. desember Adventsgudsteneste for ungdomstrinnet på Gossen barne- og ungdomsskule kl. 08.45.

Adventsgudsteneste for mellomtrinnet på Gossen barne- og ungdomsskole kl. 09.30

Adventsgudsteneste for Julsundet skule kl. 10.15.

Kyrkjebesøk for Bergetippen Barnehage kl. 11.00.

Kyrkjebesøk for Bergetippen Barnehage kl. 11.30. 

Søndag 24. desember    Julegudsteneste i Aukra kyrkje kl. 14.15. Barnegospel. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Takkegåve til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 24. desember   Julaftangudsteneste i Aukra kyrkje kl. 15.30. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Takkegåve til Kyrkjetak i Kamerun.

Mandag 25. desember Juledagsgudsteneste i Aukra kyrkje kl. 12.00. Kristian Finn Risung og Per Arne Løvold. Takkegåve til Sjømannskirken.

Onsdag 27. desember               Julefest for heile familien. Arr. Barnegospel og Søndagsskulen kl. 16.00 på Soltun.

Mandag 1. januar                     Jesu namnedag                      Høgmesse i Aukra kyrkje kl. 14.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Takkegåve til Kyrkjetak i Kamerun

Søndag 14. januar                      2. søndag i openberringstida Høgmesse med dåp i Aukra kyrkje kl. 11.00. Kristian Finn Rusing og Robert Coates. Takkegåve til Kyrkjetekstilar i Aukra kyrkje

Torsdag 18. januar                    Kurs i Babysong i Kyrkjelydshuset kl. 11.00. 1. samling.

Torsdag 25. januar                     Kurs i Babysong i Kyrkjelydshuset kl. 11.00 2. samling.

Søndag 28. januar Såmannssøndag i Aukra kyrkje kl. 11.00  Utdeling av bok til 5. klassingar "Den store reisa". Kristian Finn Risung og Peggy Jenset. Takkegåve til Bibelselskapet.

Torsdag 1. februar                         Kurs i Babysong i Kyrkjelydshuset kl. 11.00. 3. samling.

Torsdag 8. februar                         Kurs i Babysong i Kyrkjelydshuset kl. 11.00. 4. samling.

Søndag 11. februar   Fastelavnssøndag i Aukra kyrkje kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Takkegåve til Søndagsskulen i Romsdal.

Torsdag 15. februar                         Kurs i Babysong i Kyrkjelydshuset kl. 11.00. 5. samling.

Torsdag 22. februar                         Kurs i Babysong i Kyrkjelydshuset kl. 11.00. 6. samling. (mogleg haustferie og samling 1. mars i staden).