Aukra sokn

header photo

Allehelgensgudsteneste

Søndag 5. november kl. 19.00 er det Allehelgensgudsteneste i Aukra kyrkje. Kristian Finn og Robert Coates leiar gudstenesta. Kyrkja er ope frå kl. 18.30, og Kyrkjelydshuset vil vere ope frå kl. 17.00, der det blir servert vaflar og kaffi frå Diakoniutvalet. Det blir samla inn midlar til Dei fire diakoniinstitusjonane i gudstenesten. Velkomne!

Allehelgenskonsert

Laurdag 4. november kl. 18.00 er det Allehelgenskonsert i Aukra kyrkje. Roar Engelberg og Robert Coates inviterer til konsert! Billettar til kr. 250 blir selde i døra,  eller kan bestillast på kyrkjekontoret@aukra.kommune.no eller tlf. 71171540

Førjulssamkome

 

 

Aukra sokneråd inviterer

til tradisjonelt førjulssamkome i kyrkjelydshuset.

Laurdag 9. desember kl. 18:00.

Eigenandel kr. 100,- per deltakar.

Velkomne!

 Vennleg helsing Aukra sokneråd.

 

Meld deg på HER!

 

 

Tysdag 7. november        Kvardagmesse i Aukra kyrkje kl. 10.30. Vaflar og kaffi i Kyrkjelydshuset.

Tysdag 7. november            Vaffelcafe i Kyrkjelydshuset kl. 11.30 - 13.30.

Tysdag 7. november           Undretur for 4-åringane i Aukra kyrkje kl. 17.00

Fredag 10. november                 Konsert i Aukra kyrkje kl. 18.00. Romsdalsorkesteret

Søndag 12. november  Familiegudsteneste med dåp. Aukra kyrkje kl. 11.00. Barnegospel og utdeling av 4-årsbok. Kristian Finn Risung og Jens Petter Kjøll. Takkegåve til Søndagsskulen i Romsdal.

Tysdag 14. november               Øving til Julespel kl. 15.00 i Kyrkjelydshuset

Søndag 19. november Reformasjonsgudsteneste. Aukra kyrkje kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Tema "Mennesket er ikkje til sals!" Takkoffer til Kyrkjetekstilar i Aukra kyrkje.

Tysdag 21. november             Øving til Julespel kl. 15.00 i Kyrkjelydshuset

Tysdag 28. november             Øving til Julespel kl. 15.00 i Kyrkjelydshuset

Søndag 3. desember   Lysvakengudsteneste. Aukra kyrkje kl. 11.00. Kristian Finn Risung, Robert Coates og Evy Marie Tofte. Takkegåve til Trusopplæring.

Laurdag2.desember                                Lys Våken for 11-åringane kl .17.00 i Kyrkjelydshuset

Søndag 3. desember           Lysmesse. Aukra kyrkje kl. 19.00. Konfirmantane, Kristian Finn Risung og Robert Coates. Alle velkomne!

Tysdag 5. desember               Eldretreff. Aukra kyrkje kl. 11.00. Barnegospel. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Førjulskaffi i Kyrkjelydshuset.   

Laurdag 9. desember   Førjulssamkome for Aukra sokn kl. 18.00 i Kyrkjelydshuset. Alle velkomne!

Søndag 10. desember            Høgmesse i Aukra kyrkje kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates.

Tysdag 14. desember Julevandring med julespel for heile familien kl. 17.00 i Kyrkjelydshuset.

Søndag 17. desember  Adventsgudsteneste i Aukraheimen kl. 11.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates.

Søndag 17. desember Adventskonsert i Aukra kyrkje kl. 19.00.

Søndag 24. desember    Julegudsteneste i Aukra kyrkje kl. 14.45. Barnegospel. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Takkegåve til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 24. desember   Julaftangudsteneste i Aukra kyrkje kl. 16.00. Kristian Finn Risung og Robert Coates. Takkegåve til Misjonsprosjektet til Kyrkjelyden.

Mandag 25. desember Juledagsgudsteneste i Aukra kyrkje kl. 12.00. Kristian Finn Risung og Per Arne Løvold. Takkegåve til Sjømannsmisjonen.

Onsdag 27. desember               Julefest for heile familien. Arr. Barnegospel og Søndagsskulen kl. 16.00 på Soltun.