Menu

Aukra kyrkjelyd

Heimesidene til Aukra kyrkjelyd er under arbeid, men du kan alltid nå oss via kyrkjekontoret@aukra.kommune.no eller tlf 71171540         (mandag stengt. Tirs-fre 10:00-12:00).  

Sjå også under fanene tilsette og sokneråd for kontaktinformasjon direkte til stab og sokneråd i Aukra. 

Aukra sokne- og fellesråd søker kyrkjeverje/dagleg leiar i ei 80% stilling.

Vi søkjer ein person som er utadvent og kontaktskapande og som har erfaring i økonomi- og budsjettstyring. Du må ha hjarte for kyrkja og kyrkja si organisering og organisasjon. Som leiar i kyrkjelyden leier du fagfolk på kvar sitt felt i staben, og engasjerte frivillige i arbeid med gudstenester, samlinger, råd og utval.

Klikk inn på lenka. Les meir, og søk stillinga om du kan sjå for deg ei krevande og utviklande jobb i Aukra kyrkjelyd!

 

 

Gudstenester

Søndag 17. juni Aukra kyrkje kl. 11.00

Utdeling av barnebibel til 6-åringane 

Tårnagentdag                                                     

Takkegåve til Misjonsalliansen

 

Søndag 1. juli Aukra kyrkje kl. 11.00

50-årskonfirmantar

Takkegåve til Kyrkjebladet

 

Søndag 15. juli Aukra kyrkje kl. 11.00   

Takkegåve til Misjonsprosjektet

 

Søndag 29. juli Aukra kyrkje kl. 11.00 eller 19.00

Takkegåve til Tro og media

 

Søndag 12. august Aukra kyrkje kl. 11.00

Takkegåve til Kyrkjetekstilar

 

Søndag 26. august Aukra kyrkje kl. 11.00

Presentasjonsgudsteneste

Takkegåve til Trusopplæring

 

Søndag 9. september Aukra kyrkje kl. 19.00

Røbekk kirkekor

 

Søndag 23. september Aukra kyrkje kl. 11.00

Takkegåve til Diakoni

 

Søndag 7. oktober Aukra kyrkje kl. 11.00

Takkegåve til Åpne dører

 

Søndag 21. oktober Aukra kyrkje kl. 11.00

Takkegåve til Kyrkjebladet

 

Søndag 28. oktober Aukra kyrkje kl. 11.00

Bots og bønedag

Takkegåve til Trusopplæring

Trusopplæring

17. juni

Utdeling av bibel for born 6år

Tårnagentdag 8 år

 

1. september

Misjonstivoli 10 år/ familie

 

2. november

Bibelsmugling 13 år

 

6. november

Undretur for 4 åringer i kyrkja 4 år

 

11. november

Utdeling av 4 årsbok 4 år

 

1. desember

LysVaken 11 år

 

13. desember

Julespel 7 år/Familie

 

 

 ymse

9. juni

Vi har stand på Aukradagen

 

1. september

Misjonstivoli

 

13. desember

Julespel