Aukra sokn

header photo

Fasteaksjonen 2017

20.03.17

Fasteaksjonen 2017 er reformasjonsmarkeringa sitt diakonale prosjekt. Saman med Kirkens Nødhjelp skal kyrkjelydar over hele landet å gjere reint vatn tilgjengeleg for flere. For det er vatnet som gjev liv til planter, dyr og menneske. I Aukra er konfirmantane bøssebærarar, og vitjar heimane på Gossen tysdag 4. april mellom kl. 17.00 og kl. 20.00 Ta godt mot dei!

Det er i år 50. gangen at kyrkjelydar over hele landet samlar inn penger til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Når dette 50-årsjub…

Read more

Fastetid

20.02.17

Tysdag 28. februar kl. 16.00 inviterer Aukra sokneråd til Feitetysdag i Kyrkjelydshuset som ein del av avslutninga til karnevalstida. Det blir sal av rømmegraut og risengrynsgraut (kr. 75 for vaksne og gratis for born under 15 år), og ord for dagen kl. 17.00. Velkomne!

Utdeling av bibel til 11-åringane

15.02.17

Søndag 26. februar blir det utdeling av bibel til 11-åringane i Aukra i gudstenesten kl. 11.00! Alle som har blitt eller blir 11 år dette året blir inviterte til å få eigen bibel, og det er påmelding til utdelinga til trusopplærar Evy Marie Tofte via kyrkjekontoret. Meld deg på via kyrkjekontoret@aukra.kommune.no eller tlf 71171540 (man-fre 09.00 til 15.00).

 

Read more

View older posts »

Tysdag 28. mars Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30

Tysdag 28. mars              Kafe med vaflar og kaffi i Kyrkjelydshuset kl. 11.30

Tysdag 28. mars          Skriftlesing og bøn i Rød bedehus kl. 19.00.

Søndag 2. april      Gudsteneste i Vågøy kyrkje    kl. 11.00.

Søndag 2. april  Søndagsskule i Rød bedehus kl. 11.00.

Søndag 2. april         Salmekveld i Kyrkjelydshuset kl. 19.00.

Tysdag 4. april Kvardagsmesse  i Aukra kyrkje kl. 10.30

Torsdag 6. april           Korøving for Barnegospel i Kyrkjelydshuset kl. 18.00

Søndag 9. april       Palmesøndag i Vågøy kyrkje kl. 11.00.

Søndag 9. april                       Palmesøndag i Aukra kyrkje kl. 11.00. 

Torsdag 13. april           Gudsteneste i Vågøy kyrkje   kl. 19.00.

Søndag 23. april   Samtalegudsteneste i Vågøy kyrkje kl. 18.00.

Søndag 25. april Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30

Torsdag 27. april         Korøving for Barnegospel i Kyrkjelydshuset kl. 18.00

Torsdag 27. april Samtalegudstneste iAukra kyrkje kl. 19.00

Søndag 7. mai Konfirmasjonsgudsteneste i Vågøy kyrkje kl. 11.00.

Tysdag 16. mai Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30

Onsdag 17. mai  Nasjonaldagsgudsteneste i Vågøy kyrkje kl. 10.30.

Søndag 21. mai        Gudsteneste i Vågøy kl. 11.00.

Søndag 28. mai  Friluftsgudsteneste på Åndalssetra kl. 12.00. 

Tysdag 30. mai Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30

Søndag 5. juni Fellesgudsteneste for Fræna kl. 11.00. 

Tysdag 13. juni Kvardagsmesse på Aukraheimen kl. 10.30