Aukra sokn

header photo

Konfirmasjonsundervisning 2017/2018

Viktige datoar
34 24/8 Samling 1
36 7/9 Samling 2
36 8-10/9 Konfirmantweekend
36 10/9 Presentasjonsgudsteneste
38 21/9 Samling 3
40 5/10 Samling 4
42 19/10 Samling 5
44 31/10 Samling 6 Tirsdag!
46 16/11 Samling 7
48 30/11 Samling 8
48 3/12 Lysmesse
50 14/12 Samling 9
2 11/1 Samling 10
4 25/1 Samling 11
6 8/2 Samling 12
9 1/3 Samling 13
11 15/3 Samling 14
11 17/3 Konfirmantcup
12 20/3 Fasteaksjon Tirsdag
15 12/4 Samling 15
15 15/4 Samtalegudstjeneste
17 26/4 Fotografering
17/18 konfirmasjoner 28/4 og 5/5
20 24/5 konfirmasjonsavslutning

Konfirmasjon i Aukra

Ønskjer du å konfirmere deg i Aukra våren 2019?

Konfirmasjonsundervisninga i Aukra tek til i august 2018, og du kan melde deg på konfirmasjonsundervisninga allereie no!

Kyrkjelyden i Aukra ønskjer velkomne til eit fint år med samlingar, konfirmantleir på Bjørnsund, konfirmantcup saman med konfirmantane i Midsund og Sandøy, deltaking i Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp, deltaking i gudstenester og heimebesøk hos familiar i kyrkjelyden! 

Om du har spørsmål til konfirmasjonsundervisninga, kontakt Kristian Finn Risung, Sokneprest i Aukra, tlf 71171545/kristian.finn.risung@aukra.kommune.no eller Evy Marie Tofte, tlf  93681781/ evy.marie.tofte@aukra.kommune.no.

Påmelding til konfirmasjon i 2019

Foreldre / Føresette