Menu

Aukra kyrkjelyd

Konfirmasjon i Aukra kyrkjelyd

Konfirmant 2023-2024

Påmeldingsfrist 15. august!

Vi legg opp til konfirmanttur til Bjørnsund 22.-24. september, mykje samhald og alt som høyrer konfirmanttida til.

Nytt av i år er at vi dreg på Impuls i Molde 1.-3. mars

Konfirmantundervisninga vil som vanleg vere på torsdagar

frå 18.15-20.15 når vi er på Gossen,

og på Julsundet skule frå 18.00-20.00

DATO KONFIRMASJONAR

2024: Laurdagane 27. april og 4. mai

2025: Laurdagane  3. mai og 10. mai

Konfirmantplan hausten/våren 2023/2024

Veke       Dato                                  Innhald

34

24.aug

Samling 1

34

27. aug

Presentasjonsgudsteneste

36

07. sept

Samling 2

38

22.-24. sept

Konfirmantweekend på Bjørnsund

39

28. sept

Samling 3

42

19. okt

Samling 4

45

09. nov

Samling 5

47

23. nov

Samling 6

48

03. des

Lysmesse

49

07. des

Samling 7 Juleavslutning

2

11. jan

Samling 8

5

01. feb

Samling 9

6

10. feb

Konfirmantcup

9

01-03. mars

Impuls Molde

11

17. mars

Fasteaksjonen

14

04. april

Samling 10

17

25. april

Samling 11

17

27. april

Konfirmasjonsdag

18

04. mai

Konfirmasjonsdag

Konfirmantsamlingane er obligatoriske og er ikkje mogleg å flytte på. Så sei frå til trenarar/leiarar så tidleg som råd.* 

*Korona kan sjølvsagt lage hindringar.