Menu

Aukra kyrkjelyd

Konfirmasjon i Aukra kyrkjelyd

Konfirmant 2022-2023

2021 og 2022 har bydd på ein del utfordringar men vi planlegg konfirmasjonstida utifrå at ting går tilbake til ein slags normal kvardag.

Vi legg opp til konfirmanttur til Bjørnsund 2.-4. september, mykje samhald og alt som høyrer konfirmanttida til.

Nytt av i år er at vi dreg på Impuls i Molde 3.-5. mars


Konfirmantundervisninga vil som vanleg vere på torsdagar

frå 18.15-20.15 når vi er på Gossen,

og på Julsundet skule frå 18.00-20.00

DATO KONFIRMASJONAR

2023: Laurdagane 29. april og 6. mai

2024: Laurdagane 27. april og 4. mai

2025: Laurdagane  3. mai og 10. mai

Konfirmantplan hausten/våren 2022/2023

Veke

Dato

Innhald                       

3425/8Samling 1

35

2-4/9

 Konfirmantweekend på Bjørnsund

354/9Presentasjonsgudsteneste

36

8/9Samling 2

38

22/9

Samling 3

406/10Samling 4 Bibelsmugling
4220/10Samling 5
443/11Samling 6
4724/11Øving til lysmesse
4727/11Lysmesse
498/12Juleavslutning
319/1Samling 7
52/2Samling 8
716/2Samling 9
93-5/3Impuls Molde
1223/3Samling 10
1225/3Konfirmantcup
1226/3Fasteaksjonen NB: Søndag
1513/4Samling 11
1727/4Førebuing til konfirmasjonsdag
1729/4Konfirmasjonsdag
186/5
Konfirmasjonsdag


Konfirmantsamlingane er obligatoriske og er ikkje mogleg å flytte på. Så sei frå til trenarar/leiarar så tidleg som råd.* 

*Korona kan sjølvsagt lage hindringar.