Menu

Aukra kyrkjelyd

vigsel i aukra kyrkje

"Det vakraste vi kan gjere, er å feire kjærleiken saman. Feire at kjærleiken har slått rot mellom to menneske.  

Kjærleiken er Gud sin signatur, og all erfaring av ekte og ubunden kjærleik er erfaringar av Gud. Mange bur saman allereie, og mange har levd saman i lang tid, men ikkje har tatt seg tid til å feire kvarandre og kjærleiken saman på skikkelig sett!

Sjølve vigselen, med kirke og prest og med organist, er gratis for alle som bur i Aukra og sokner til kyrkjelyden. Har de spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss på kyrkjekontoret. Vi svarar meir enn gjerne!


Sokneprest Kristian Finn Risung

faq

Praktiske opplysningar om vigsel

Kvar tek vi kontakt når vi vil gifte oss i Aukra kyrkje?

De tek kontakt med kyrkjekontoret: tlf 71 17 15 40. De kan og sende e-post. E-postadressa til kontoret er kyrkjekontoret@aukra.kommune.no

Korleis får vi grønt lys for at vi kan gifte oss med kvarandre?

Det er Folkeregisteret som undersøkjer om paret som vil gifte seg, oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap.

Ekteskapslova vart endra i 2004 slik at prestar og andre med vigselsrett ikkje lenger står for prøvinga av ekteskapsvilkåra.

Brudeparet må sjølve sende inn ønske om ”Prøvingsattest/Melding om vigsel” frå Folkeregisteret, og sende dokumenta til kyrkjekontoret i god tid før vigsla.

De finn informasjon om dei praktiske førebuingane på heimesidene til kyrkja: www.kyrkja.no

Kan vi gifte oss i den kyrkja vi vil?

Aukra og Fræna fellesråd har samarbeid om gudstenester i Vågøy kyrkje. Det gjer høve til å gifte seg i Vågøy kyrkje, for dei som ønskjer det.

Dersom de vil gifte dykk i ei anna kyrkje enn kyrkja på Aukra eller i Vågøy, tek de kontakt med prestekontoret/kyrkjekontoret der de vil gifte dykk.

Adresseopplysningar og telefonnummer finn de i telefonkatalogen eller på www.kyrkja.no

Høve til å gifte seg i eit anna sokn kan vere avgrensa dersom det er ei populær kyrkje å gifte seg i. De må som regel også betale ei avgift dersom de vel vigsel i ei anna kyrkje enn i den kyrkjelyden de geografisk høyrer til.

I Den norske kyrkja kan de berre gifte dykk i ei kyrkje eller ein annan gudstenestestad som biskopen har godkjend til denne bruken. Dersom de vil gifte dykk i ei sjømannskyrkje i utlandet, tek de kontakt på e-post med den aktuelle sjømannskyrkja via nettstaden www.sjomannskirken.no, eller sender ein e-post til Sjømannskyrkja – Norsk kyrkje i utlandet: adm@sifh.no, telefon 55 55 22 55.

Kva dersom ein av oss er medlem i eit anna trussamfunn eller tilhøyrer ein annan religion?

At ein av brudefolka er medlem i Den norske kyrkja, vil normalt vere nok for at vigsel kan skje i kyrkja. Kyrkjeleg vigsel kan ikkje krevjast dersom ingen av brudefolka tilhøyrer Den norske kyrkja, men dette er opp til presten i den lokale kyrkja å avgjere.  Ved vigsel i Den norske kyrkja må ein følgje liturgien og ordningane for vigsel i Den norske kyrkja.

Les liturgiane for Vigsel og Forbøn for borgarleg inngått ekteskap på www.kyrkja.no

 

Skjema for vigsel i Aukra sokn

Ønskje om tidspunkt for vigsel

Den norske kyrkja har innført ny liturgi for likekjønna vigsel som også kan brukast for par av forskjellig kjøn.

Val av liturgi