Aukra sokn

// den norske kyrkja

header photo

Utdeling av salmebok til 9 åringer 2018

18. mars deler vi ut "Min første salmebok"

Mange av salmane i boka står også i den raude salmeboka og er i bruk på alle familiegudstenestane.

Salmane er ei viktig kulturarv for oss og for å få fleire av barna til å bli kjent med salmane arrangerar vi ein eigen salmekveld.

Denne blir Fredag 6. april kl 17.15 til 18.45. De skal no ha fått brev i posten, ta kontakt om de ikkje har fått.

 

Aukra kyrkjelyds trusopplæring

Soknet vårt har mykje aktivitet gjennom året. Vi har samla dei ulike aktivitetane under alder på barna. 

I tillegg til kyrkjas trusopplæring har vi også kontinuerlige tiltak. 

Vårt mål er at alle barn og unge skal ha minst eitt tilbod i året frå 0-18 år.