Menu

Aukra kyrkjelyd

Aukra kyrkjelyds trusopplæring 2022

Soknet vårt har mykje aktivitet gjennom året. Vi har samla dei ulike aktivitetane under alder på barna. 

I tillegg til kyrkjas trusopplæring har vi også kontinuerlige tiltak. 

Vårt mål er at alle barn og unge skal ha minst eitt tilbod i året frå 0-18 år.

Oppstart haust 2022

17. november

30. og 31. august

Førsteklasses gudsteneste med utdeling av bibel 21. august

Førsteklasses samling 24. og 25. august

8. desember

20. mars

Utdeling av barnesalmeboka 27. mars på Julsundet og 3. april i Aukra kyrkje

På VING 2. mars

Avlyst

26. november

6. oktober

Konfirmasjonar 30. april og 7. mai

Oppstart nytt kull 25. august.