Menu

Aukra kyrkjelyd

Innspel til Soknerådet

soknerådsmøte

 

Møtedatoar og linkar til møteinnkallingar og protokollar

Særutskrifter er offentlege, men ikkje publiserte.

Ta kontakt med kyrkjekontoret for nærare informasjon.

Årsmøte for Aukra sokn 16. juni 2024

Det blir årsmøte for Aukra sokn etter gudstenesta søndag 16. juni 2024.

Årsmelding med rekneskap for 2023 kan du lese her.


alt