Menu

Aukra kyrkjelyd

Innspel til Soknerådet

soknerådsmøte

 

Møtedatoar og linkar til møteinnkallingar og protokollar

Særutskrifter er offentlege, men ikkje publiserte.

Ta kontakt med kyrkjekontoret for nærare informasjon.

20232024
Møte 26. januarMøte 18. januar
Møte 2. marsMøte 29. januar

Møte 30. mars

Møte 21. mars
Møte 26. aprilMøte 18. april
Møte 11. maiMøte 23. mai
Møte 30. maiMøte 20. juni
Møte 15. juniMøte 22. august
Møte 31. augustMøte 19. september
Møte 19. oktoberMøte 17. oktober
Møte 16. novemberMøte 14. november
Møte 14. desember

Møte 12. desember


alt