Menu

Aukra kyrkjelyd

Leiar:     Eva-Beate Opskar Nybø     Telefon 997 46 706

Nestleiar:  Sissel Kvist

Medlemmar

Svein Løwe 

Arne Hjelmås                                     

Anne Beate Storbakk Skeide

Rune Vågøy

Anne Berit Oterhals Skrede

Odd Arve Orten

Kommunen sin representant: Berit Marie Sporsheim    

 Vara: Enid Melseter

 

Sokneprest

Kristian Finn Risung                                                 Telefon 970 07 990

Vara
Peder Nedrelid 

Innspel til Soknerådet

soknerådsmøter

 

Møtedatoar og link til møteprotokollar.

Særutskrifter er offentlege, men ikkje publisert.

Ta kontakt for nærare informasjon.

20232022
Innkalling til Møte 26. januar Møte 20. januar - AVLYST!!
Møte 2. marsMøte 24. februar

Møte 30. mars

Møte 31. mars
Møte 20. april Link Møte 12. mai
Møte 3. maiMøte 2. juni - NY DATO!
Møte 8. juniMøte 1. september
Møte 31. augustMøte 29. september*
Møte 5. oktoberMøte 27. oktober* 
Møte 2. november Møte 22. november NY DATO!
Møte 7. desember Møte 8. desember
 *AVLYST PGA SJUKDOM

altÅrsmøte i Aukra kyrkjelyd 2022

Det vert årsmøte rett etter gudstenesta.

Sakspapirer finn du i kyrkja og på kyrkjelydshuset.

Samt her.

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 19.06.22

AUKRA SOKN: REKNESKAP  2021   

AUKRA SOKN: REVISORS BERETNING

AUKRA SOKN: ÅRSMELDING 2021

NORMAL ORDNING FOR HØGMESSE