Menu

Aukra kyrkjelyd

Aukra Sokneråd    2019 - 2023

Leiar:                                                Svein Løwe                                          Telefon 934 31 840

Nestleiar:                                        Eva-Beate Opskar Nybø                   Telefon 997 46 706

Medlemmar

 

Sissel Kvist    

Arne Hjelmås                                     

Anne Beate Storbakk Skeide

Hanne Katrine Småge

Anne Berit Oterhals Skrede

Odd Arne Orten

Kommunen sin representant: Berit Marie Sporsheim                       Telefon 959 28 516    Vara: Enid Melseter

Sokneprest
Kristian Finn Risung                          Telefon 970 07 990

Vara
Rune Vågøy

Arnar Ingi Julnes

Oddmund Varhaugvik

Elin Dale

Peder Nedrelid 

alt

Har du tankar, idear eller innspel til Soknerådet?

MØTER I AUKRA SOKNE- OG FELLESRÅD

 

Møtedatoar og link til møteprotokollar
20202019 Eldre arkiv
Møte 30. januarMøte 12. februar2018
Møte 27. februarMøte 19. marsMøte 23. januar
Møte 26. mars - avlystMøte 14. maiMøte 27. februar
Møte 23. aprilMøte 11. juniMøte 3. april
Møte 28. maiMøte 3. septemberMøte 12. juni

Møte 18. juni

 

Møte 8. oktoberMøte 28. august
 Møte 5. novemberMøte 18. september
 Møte 3. desemberMøte 16. oktober
  Møte 20. november
  Møte 4. desember