Menu

Aukra kyrkjelyd

Aukra Sokneråd    2019 - 2023

Leiar:                                                 Eva-Beate Opskar Nybø                   Telefon 997 46 706

Nestleiar:                                       Sissel Kvist

Medlemmar

 

Sissel Kvist    

Arne Hjelmås                                     

Anne Beate Storbakk Skeide

Hanne Katrine Småge

Anne Berit Oterhals Skrede

Odd Arne Orten

Kommunen sin representant: Berit Marie Sporsheim                       Telefon 959 28 516    Vara: Enid Melseter

Sokneprest
Kristian Finn Risung                          Telefon 970 07 990

Vara
Rune Vågøy

Arnar Ingi Julnes

Oddmund Varhaugvik

Elin Dale

Peder Nedrelid 

alt

Har du tankar, idear eller innspel til Soknerådet?