Menu

Aukra kyrkjelyd

Leiar:                                                                              Eva-Beate Opskar Nybø                                              Telefon 997 46 706

Nestleiar:                                                                    Sissel Kvist

Innspel til Soknerådet


alt

Medlemmar

Svein Løwe 

Arne Hjelmås                                     

Anne Beate Storbakk Skeide

Rune Vågøy

Anne Berit Oterhals Skrede

Odd Arve Orten

Kommunen sin representant: Berit Marie Sporsheim    

 Vara: Enid Melseter

 

Sokneprest

Kristian Finn Risung                                                 Telefon 970 07 990

Vara
Peder Nedrelid 


Årsmøte i Aukra kyrkjelyd 2022

Det vert årsmøte rett etter gudstenesta.

Sakspapirer finn du i kyrkja og på kyrkjelydshuset.

Samt her.

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 19.06.22

AUKRA SOKN: REKNESKAP  2021   

AUKRA SOKN: REVISORS BERETNING

AUKRA SOKN: ÅRSMELDING 2021

NORMAL ORDNING FOR HØGMESSE

 

soknerådsmøter

 

Møtedatoar og link til møteprotokollar.

Særutskrifter er offentlege, men ikkje publisert.

Ta kontakt for nærare informasjon.

20222021
Møte 20. januar - AVLYST!!Møte 28. januar
Møte 24. februarMøte 11. februar
Møte 31. marsMøte 25. mars
Link Møte 12. mai Møte 29. apr
Møte 2. juni - NY DATO! Møte 20. mai
Møte 1. septemberMøte 3. juni
Møte 29. september*Møte 2. september
Møte 27. oktober* Møte 30. september AVLYST
Møte 22. november NY DATO! Møte 28. oktober
Møte 8. desemberLink Møte 25. november AVLYST
*AVLYST PGA SJUKDOMMøte 15. desember

 


Eva-Beate Opskar Nybø overtek rolla som soknerådsleiar.

Me takkar Svein Løwe for flott innsats over fleire år.