Menu

Aukra kyrkjelyd

Innspel til Soknerådet

Årsmøte i Aukra kyrkjelyd 19. juni

Det vert årsmøte rett etter gudstenesta.

Sakspapirer finn du i kyrkja og på kyrkjelydshuset.

Samt her.

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 19.06.22

AUKRA SOKN: REKNESKAP  2021   

AUKRA SOKN: REVISORS BERETNING

AUKRA SOKN: ÅRSMELDING 2021

NORMAL ORDNING FOR HØGMESSE

 

MØTER I AUKRA SOKNE- OG FELLESRÅD

 

Møtedatoar og link til møteprotokollar.

Særutskrifter er offentlege, men ikkje publisert. Ta kontakt med kyrkjekontoret for nærare informasjon.

20222021
Møte 20. januar - AVLYST!!Møte 28. januar
Møte 24. februarMøte 11. februar
Møte 31. marsMøte 25. mars
Link Møte 12. mai Møte 29. apr
Møte 2. juni - NY DATO! Møte 20. mai
Møte 1. septemberMøte 3. juni
Møte 29. september*Møte 2. september
Møte 27. oktober* Møte 30. september AVLYST
Møte 22. november NY DATO! Møte 28. oktober
Møte 8. desemberMøte 25. november AVLYST
*AVLYST PGA SJUKDOMMøte 15. desember

 

Aukra Sokneråd    2019 - 2023

Leiar:                                                 Eva-Beate Opskar Nybø                   Telefon 997 46 706

 

Nestleiar:                                       Sissel Kvist

alt

Eva-Beate Opskar Nybø overtek rolla som soknerådsleiar.

Me takkar Svein Løwe for flott innsats over fleire år. 

Medlemmar

 

Svein Løwe 

Arne Hjelmås                                     

Anne Beate Storbakk Skeide

Rune Vågøy

Anne Berit Oterhals Skrede

Odd Arve Orten

Kommunen sin representant: Berit Marie Sporsheim    

 Vara: Enid Melseter

 

Sokneprest

Kristian Finn Risung                          Telefon 970 07 990

Vara
Peder Nedrelid