Menu

Aukra kyrkjelyd

Aukra Sokneråd    2015 - 2019

Leiar:                                                Ingunn Hjelmås                   Telefon 974 21 947         (etter reskonstituering, gj.f. 4.12.2018)

Nestleiar:                                        Jan Magne Breivik               Telefon 990 01 361        (etter reskonstituering, gj.f. 4.12.2018)

Medlemmar

Svein Løwe                                          Telefon 934 31 840

Gro Merete Hoksnes                         Telefon 975 35 915

Mette Myrseth Oterhals                   Telefon 415 28 889

Inga Sølvi Korsvik Melby                 Telefon 474 51 611

Oddmund Arne Varhaugvik             Telefon 950 85 111

Anja Helen Otterlei                            Telefon 978 91 391

Sokneprest
Kristian Finn Risung                          Telefon 970 07 990

Vara
Stian Marius Sørensen                       Telefon 901 94 642

Berit Marie Sporsheim                       Telefon 959 28 516

Geir Ove Tangen                                  Telefon 928 04 129

Eva-Beate Opskar Nybø                     Telefon 997 46 706

Permisjon

Inger Kristine Kjellnes                      Telefon 400 70 395

alt

Har du tankar, idear eller innspel til Soknerådet?

MØTER I AUKRA SOKNE- OG FELLESRÅD

Møtedatoar og link til møteprotokollar
20192018Eldre arkiv
Møte 12. februarMøte 23. januar 
Møte 19. marsMøte 27. februar 
Møte 14. maiMøte 3. april 
Møte 11. juniMøte 12. juni 
Møte 3. septemberMøte 28. august 
Møte 8. oktoberMøte 18. september 
Møte 5. novemberMøte 16. oktober 
Møte 3. desemberMøte 20. november 
 Møte 4. desember