Menu

Aukra kyrkjelyd

Utleige

Utleigeprisar for KLH.

 

Vedtatt i kyrkjeleg fellesråd, sak SFR 06/2019, 19.03.2019

 

Storsal/lillesal m/kjøkken:        kr. 2300,- pr dag /

                                                     kr. 500,- pr time

Storsal/lillesal u/kjøkken:         kr. 1000,- pr dag / kr. 350,- pr time

 

Prisane pr time gjelder tida frå og med arrangementsførebuing til og med rydding/vasking.

 

Reglement ved utleige