Menu

Aukra kyrkjelyd

Julsundet

AUKRA KYRKJE

Førehandsstemming etter gudstenesta 27. august

Etter gudstenesta 27. august blir det høve til å førehandsstemme på kyrkjevalet under kyrkjekaffien på Kyrkjelydshuset.