Menu

Aukra kyrkjelyd

dåp i aukra kyrkje

Det er dåp i Aukra kyrkje søndagar når det er gudsteneste kl. 11.00 i kyrkja, og kyrkjelyden er glad for å ønskje nye medlemmar velkomne! Kontakt oss på kyrkjekontoret@aukra.kommune.no eller tlf 71171540 for å avtale dato for dåp og dåpssamtale for dåpsbornet, eller send inn skjemaet nedst på sida.

AKTUELLE DATOAR:

11. november kl. 11.00       

18. november kl. 11.00               

2. desember kl. 11.00

9. desember kl. 11.00

25. desember kl. 11.00