Menu

Aukra kyrkjelyd

Førsteklasses opplegg for 6-åringar 

 


 

Vi deler vi ut "Bibel for born", og alle som fyller 6 år i løpet av 2021 er invitert.

De får vere med på gudstenesta og kome frem for å ta imot boka.
Meld dykk ved ankomst

  

 

 

 

 

 

 

 

24. august på kyrkjelydshuset kl 17.30

Denne dagen samlast vi i kyrkjelydshuset for å ete litt mat og få høyre, sjå, dramatisere ei av bibelhistoriane.

Vi skal også lage noko kjekt i lag.

 

25. august på Julsundet kl 17.30

 

Denne dagen samlast vi i kyrkjelydshuset for å ete litt mat og få høyre, sjå, dramatisere ei av bibelhistoriane.

Vi skal også lage noko kjekt i lag.