Menu

Aukra kyrkjelyd

Førsteklasses opplegg for 6-åringar

 

(Dato kjem etter kvart)

Vi deler vi ut "Bibel for born" og alle som fyller 6 år i løpet av 2019 er invitert.

De får vere med på gudstenesta og kome frem for å ta imot boka.

 (Dato kjem etter kvart)

Denne dagen samlast vi i kyrkjelydshuset for å ete litt mat og få høyre, sjå, dramatisere ei av bibelhistoriane.

Vi skal også lage noko kjekt i lag.