Menu

Aukra kyrkjelyd

UNDRETUR 20. OKTOBER     kl 17.00-18.00

De skal innom 7 postar og skal sjå på døypefonten, alteret, alterringen. Kyrkjeskipet, teikne/leikekassa, orgelet og preikestolen.

 

Det er viktig for ungane å bli kjent med kyrkja si og at det er lett å kjenne att det som skjer i ei gudsteneste.

 

Utdeling av 4 årsboka

 

Sjølve boka får dei i gudstenesta:

 

23. oktober  kl 11.00  i Aukra kyrkje.

30. oktober kl 11.00 på Julsundet skole og fleirbrukshus.

 

Vennlegst møt opp 10.30 så vi får skrive namn i boka.

 

Har de spørsmål til opplegget ta kontakt med Trusopplærar

 

Evy Marie Tofte

468 39 470

evy.marie.tofte@aukra.kommune.no

bilete frå Undreturen 7. november 2021