Menu

Aukra kyrkjelyd

Bønekrukker

Aukra sokn har hyra pottemakar Gro Løvik til å lage bønekrukker til Aukra kyrkje. Krukkene er til bøner, anten som berre skal løftast fram anonymt og bli bede for i gudstenesten, eller til bøner som skal lesast høgt i gudstenesten. Bønekrukkene er i bruk i alle gudstenestene, og det er høve til å skrive bøner både før og i gudstenesten, eller sende bønene via kyrkjekontoret@aukra.kommune.no.