Aukra sokn

header photo

Givarteneste til Trusopplæring

Aukra sokneråd har initiert givarteneste til Trusopplæring i Kyrkjelyden. Om du ønskjer å gje ei gåve, kan de setje midlane inn på kontonr. 4065.07.21545 og skrive "Trusopplæring" i meldinga på fakturaen. Det er også høve til å gje ei gåve via Vipss, med Vippskonto 87650.

Midlane som blir samla inn er med på å finansiere løn til Trusopplærar og til å gjennomføre aktivitetar for born og unge i Kyrkjelyden, mellom anna Kode B, Lys Vaken, Tårnagenthelg, utdeling av "Mi første barnesalmebok", utdeling av dåpsbilete, dåpslys og Babysong.