Menu

Aukra kyrkjelyd

Innsamling til Kyrkjetekstilar

Aukra sokneråd har vedteke oppstart av innsamling av midlar til nye kyrkjetekstilar i Aukra kyrkje. Altarringen skal pussast opp, og det er og ønskje om å få laga ein duk til frontalteret. Om du ønskjer å gje ei gåve til å få laga nye kyrkjetekstilar til kyrkja, kan du gje ei gåve via 4065.07.21545, og skrive #kyrkjetekstilar.  Det er og mogleg å Vippse pengar via Vippsnr. 79438.

Givarteneste til Trusopplæring

Aukra sokneråd har initiert givarteneste til Trusopplæring i Kyrkjelyden. Om du ønskjer å gje ei gåve, kan de setje midlane inn på kontonr. 4065.07.21545 og skrive "Trusopplæring" i meldinga på fakturaen. Det er også høve til å gje ei gåve via Vipps, med Vippskonto #87650. Midlane som blir samla inn blir disponert til trusopplæringsaktivitetar for born og unge i soknet.