Menu

Aukra kyrkjelyd

Leige av Kyrkjelydshuset

Det er mogleg å leige kyrkjelydshuset til dåpsselskap, konfirmasjon, bryllup, minnesamvær, runde dagar, møte og arrangement elles, kontakt oss på kyrkjekontoret for å avtale leige! Det er og mogleg å låne hovedsalen og møterommet til konferansar, møte og arrangement, eller til samlingar for mindre og større organisasjonar. Det er både tekjøkken og storkjøkken i huset med service til 70 personar, og alle romma har digitale tavler for undervisning og presentasjonar.