Menu

Aukra kyrkjelyd

Kamerun

Aukra sokneråd samlar inn midlar til kyrkjeleg arbeide i Kamerun gjennom organisasjonen NMS. Soknet har som mål å samle inn 40 000 kroner årleg.

Det er også sett opp ei eiga bøsse til prosjetet i våpenhuset til Aukra kyrkje, og det blir samla inn pengar til misjonsprosjektet i Kamerun i gudstenestene 29. april og 15. juli, 9. desember og 24. desember.

https://nms.no/kamerun

Nyhetsbrev fra Kamerun

Virkeliggjør drømmen

Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) vokser, og nye menigheter plantes. Med en betydelig innsats lokalt, får man på plass grunnmur og vegger til kirke – og mangler bare taket.

En ny menighet samles ofte i midlertidige lokaler. Det kan være hjemme hos noen, det kan være i et skolebygg eller en lagerhall.

Eller det kan være mer eller mindre i friluft under en hangar, en enkel konstruksjon uten vegger, men med tak av gress eller brukte blikkplater. Taket over kirken er viktig for å skjerme for sol i tørketiden og for regn når den tiden setter inn.

Ganske snart begynner menigheten å tenke på å få reist sitt eget kirkehus. De som har mulighet til det, bygger da gjerne et solid fundament med en grunnmur av sementblokker. Dette gjør de fordi det er en forutsetning for å kunne søke om å få på plass et skikkelig tak. For noen skjer det raskt, mens andre må smøre seg med tålmodighet.

I 2015 fikk 11 menigheter taket på plass takket være tilskudd fra fondet for kirketak – og kunne glede seg over et samlingssted i ly for sol og regn.

Presten når ikke alle hver søndag, men med motorsykkel som framkomstmiddel øker sjansen for å få besøk oftere.

En menighet trenger prest eller evangelist, men i Kamerun må man ofte ta til takke med sjeldne

besøk fordi det er vanskelig å ta seg fram. 

Derfor er det for presten eller evangelisten en drøm å bruke motorsykkel som framkomstmiddel. Det betyr at man kan besøke mange flere – og til og med nå ut til folk og landsbyer som sjelden eller aldri før har hatt besøk av en prest eller evangelist.

En brukbar og noenlunde solid motorsykkel koster omkring åtte-ni tusen kroner. Menigheten, distriktet eller hele regionen må stille med en egenandel på en tredjedel av beløpet for å komme i betraktning som mottaker av kjøretøyet.

Det kreves ofte mye for å klare å samle inn dette. Gleden er derfor desto større når motorsykkel-fondet kan bidra med resten av beløpet slik at drømmen kan bli til virkelighet.

I 2015 ble det kjøpt inn 6 motorsykler til bruk i kirkens arbeid – et viktig bidrag for å nå ut med evangeliet i Kamerun.